קבלן פינוי שוכר שלא משלם

קבלן פינוי שוכר שלא משלם