איתור ותפיסת כלי צמ"ה

איתור ותפיסת כלי צמ"ה מצריך מאמץ רב ביותר, היות והכלים נמצאים בשטח העבודה, דבר שמצריך ניסיון רב ואף חקירה לאיתור הכלים.

הניסיון הרב אשר נצבר בחברתנו מביא לתוצאות משביעות רצון בתפיסת כלי הצמ"ה הנדרשים.