השירותים שלנו

עו"ד אלין ביטון מבטיחה להקדיש את זמנה, מרצה וכשרונה כדי לטפל ולסייע לך בפתרון הסוגיה המשפטית שלך.

חדלות פרעון והסדר חובות

 

נקלעת לחובות כבדים ואינך  יודע איך לצאת מזה? משרדי, אלין ביטון עו"ד, מגשרת ונוטריון,  מסייע לחייבים להגיע להפטר!

המשרד מייצג חייבים שנקלעו לחובות והיום יותר מתמיד בתקופת משבר הקורונה שהביא אנשים רבים למשבר אישי, עיסקי וכתוצאה מכך לחדלות פרעון.

קיימת חשיבות רבה לעו"ד שמתמחה בתחום, ישנם דברים שיש לשים דגש בהם כמו:

חדלות פירעון בגירושין.

מה לגבי תשלום המזונות?

מה קורה עם דירת המגורים?

האם כדאי ללכת להליך חדלות פרעון כאשר יש לחייב דירה הרשומה על שמו?

האם לחייב שאמור לקבל ירושה כדאי ללכת להליך חדלות פרעון?

ולכן יש להתייעץ ולבחור עו"ד שמתמחה בתחום.

מה היא חדלות פרעון ?

מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועד או שהתחייבויותיו של החייב לרבות התחייבויות עתידיות עולות על שווי נכסיו.

עד לכניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע"ח- 2018, דיני חדלות פרעון התבססו על פקודת פשיטת הרגל, פקודה מנדטורית ישנה וחסרה שתוקנה עם השנים והושלמה בחלקים ע"י הפסיקה, חייבים שהחלו הליך פשיטת רגל לפני כניסתו לתוקף של החוק ימשיכו בהליך הישן ע"פ הפקודה.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי תשע"ח – 2018

חוק חדלות פרעון מסדיר את כל היבטיי חדלות הפירעון של החייב החל מהסדרי חובות בתקופה שקדמה לפתיחת הליך חדלות הפרעון ובהמשך הליך הבראה, שיקום כלכלי, תוכנית פירעון והפטר.

השוני העיקרי בחוק הוא מטרת החוק אשר מציב את השיקום הכלכלי של החייב כמטרה ראשונה.

מי יכול לקבל הליך של חדלות פירעון?

כל חייב שיש לו חובות מעל 50,000 ₪.

חייבים עם חובות עד 150,000 ₪ ההליך יתנהל בהוצאה לפועל.

חייבים עם חובות מעל 150,000 ₪ ההליך יתנהל בביהמ"ש השלום

בקשה לאישור הסדר חוב עם נושים במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) כשהחובות מעל 150,000 ש"ח

חייב בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים (מי שהוא חייב להם)

ניתן להגיש בקשה לאישור הסדר חוב אם החייב נמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון (פושט רגל)

את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום והעתק ממנה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון

למידע נוסף ראו הליך חדלות פירעון לחייב יחיד שהחל בבקשה להסדר באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון לחייב יחיד שהחל בבקשה להסדר

תנאים לפתיחת הליך חדלות פירעון על ידי החייב

 1. החייב הוא יחיד, עוסק מורשה או עוסק פטור, אך לא תאגיד.
 2. תשלום אגרת בקשה להסדר פותח הליך

חייב הזכאי לסיוע משפטי מן הלשכה לסיוע משפטי פטור מתשלום האגרה במעמד הגשת הבקשה. האגרה תיגבה, בהמשך ההליך מקופת הנשייה.

 1. הגשת מסמכי בקשה: מסמך הבקשה המפרט את ההסדר המוצע, תצהיר, ייפוי כוח לחייב שמיוצג.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) שסכום חובותיו עולה על 150,000 ש"ח.

חייב משלם בהוצאה לפועל

 

 

מה עושים חייבים שיש להם חובות פחות מ- 50,000 ₪?

בעבר חייבים כאלו יכלו ללכת להליך של איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים, עם כניסתו לתוקף של חוק חדות פירעון בוטל הליך איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים ובפני החייבים עומדים הפתרונות הבאים:

 1. איחוד תיקים 3%

כאשר יש לחייב יותר מתיק אחד ניתן לאחד את תיקיו של החייב בהוצאה לפועל, ולאפשר לחייבי להחזיר סכום חודשי של 3% מסך החובות, הליך זה הינו הליך ממולץ משום שחייב שנמצא בהליך זה אינו מוגבל, לא חלים עליו כל הגבלות או עיקולים כל עוד הוא עומד בתשלומים השוטפים.

 • פתיחת תיק איחוד – פתיחת תיק המאחד בתוכו את כל תיקיך בהוצאה לפועל למעט תיקים מסוג:

מזונות (כל הסוגים).

משכון (כל הסוגים).

שטרות ותביעה על סכום קצוב אשר בהם הוגשה התנגדות לביצוע שטר.

פס"ד פינוי, השבת מיטלטלין, אחר.

הרשאה לפי פקודת מיסים (גבייה).

מימוש נכסים בהוראת משקם.

ביצוע הליך.

 • תשלום חודשי – בתיק המאחד יהיה עליך לשלם, מידי חודש, %3 מהסכום הכולל של כל חובותיך.

סכום זה יתחלק בין הזוכים בתיק האיחוד, באופן יחסי לגובה החוב בכל תיק.

 • הליכים ובקשות – בתיק המאחד יתנהלו כל ההליכים, ובו יוגשו כל בקשותיך ובקשות הזוכים.

 

 1. צו תשלומים בתיק בודד

חייב שיש לו חוב בתיק בודד בהוצל"פ יכול להגיש בקשה לצו תשלומים, למלא שאלון לצרף מסמכים מתאימים בתיק.

שימו לב, היום עם קבלת האזהרה לאחר שנפתח לחייב תיק הוצאה לפועל  מתקבל עם האזהרה טבלה מינהלית לפריסת החוב, חייב שישלם ע"פ הפריסה יוכל להגיש בקשה להכיר בו כ "חייב משלם" ויוכל להנות ממהטבות .

 חייב משלם בהוצאה לפועל

בקשה להכרה כ"חייב משלם" בהוצאה לפועל, שירות חייב שנועד לתמרץ חייבים לשלם את החוב ע"פ הפריסה שמצורפת למשלוח האזהרה ובכך הם יקבלו הטבות כפי שיפרטו.

שירות זה מאפשר לחייבים (בעלי חוב) להגיש בקשה להכיר בהם כחייבים המשלמים את חובם. אם תאושר הבקשה, תופחת ריבית הפיגורים בתיק בשיעור של עד 25% ויעוכבו או יבוטלו הליכים מסוימים. החוק לא חל על תיקי מזונות.

ניתן להגיש את הבקשה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

החייב שילם שלושה תשלומים ברציפות לפי צו התשלומים שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.

החייב שילם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המינהל" והמשיך לשלם עד למתן ההחלטה. טבלת המינהל היא פריסת התשלומים המופיעה באזהרה (הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל) בחובות עד 20,000 ₪.

איחוד תיקים 3%

 

מה עושים חייבים שיש להם חובות פחות מ- 50,000 ₪?

בעבר חייבים כאלו יכלו ללכת להליך של איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים, עם כניסתו לתוקף של חוק חדות פירעון בוטל הליך איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים ובפני החייבים עומדים הפתרונות הבאים:

 1. איחוד תיקים 3%

כאשר יש לחייב יותר מתיק אחד ניתן לאחד את תיקיו של החייב בהוצאה לפועל, ולאפשר לחייבי להחזיר סכום חודשי של 3% מסך החובות, הליך זה הינו הליך ממולץ משום שחייב שנמצא בהליך זה אינו מוגבל, לא חלים עליו כל הגבלות או עיקולים כל עוד הוא עומד בתשלומים השוטפים.

 • פתיחת תיק איחוד – פתיחת תיק המאחד בתוכו את כל תיקיך בהוצאה לפועל למעט תיקים מסוג:

מזונות (כל הסוגים).

משכון (כל הסוגים).

שטרות ותביעה על סכום קצוב אשר בהם הוגשה התנגדות לביצוע שטר.

פס"ד פינוי, השבת מיטלטלין, אחר.

הרשאה לפי פקודת מיסים (גבייה).

מימוש נכסים בהוראת משקם.

ביצוע הליך.

 • תשלום חודשי – בתיק המאחד יהיה עליך לשלם, מידי חודש, %3 מהסכום הכולל של כל חובותיך.

סכום זה יתחלק בין הזוכים בתיק האיחוד, באופן יחסי לגובה החוב בכל תיק.

 • הליכים ובקשות – בתיק המאחד יתנהלו כל ההליכים, ובו יוגשו כל בקשותיך ובקשות הזוכים.

 

 1. צו תשלומים בתיק בודד

חייב שיש לו חוב בתיק בודד בהוצל"פ יכול להגיש בקשה לצו תשלומים, למלא שאלון לצרף מסמכים מתאימים בתיק.

שימו לב, היום עם קבלת האזהרה לאחר שנפתח לחייב תיק הוצאה לפועל  מתקבל עם האזהרה טבלה מינהלית לפריסת החוב, חייב שישלם ע"פ הפריסה יוכל להגיש בקשה להכיר בו כ "חייב משלם" ויוכל להנות ממהטבות .

 חייב משלם בהוצאה לפועל

בקשה להכרה כ"חייב משלם" בהוצאה לפועל, שירות חייב שנועד לתמרץ חייבים לשלם את החוב ע"פ הפריסה שמצורפת למשלוח האזהרה ובכך הם יקבלו הטבות כפי שיפרטו.

שירות זה מאפשר לחייבים (בעלי חוב) להגיש בקשה להכיר בהם כחייבים המשלמים את חובם. אם תאושר הבקשה, תופחת ריבית הפיגורים בתיק בשיעור של עד 25% ויעוכבו או יבוטלו הליכים מסוימים. החוק לא חל על תיקי מזונות.

ניתן להגיש את הבקשה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

החייב שילם שלושה תשלומים ברציפות לפי צו התשלומים שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל והמשיך לשלם עד למתן החלטה בעניינו.

החייב שילם תשלום אחד לפי כללי "טבלת המינהל" והמשיך לשלם עד למתן ההחלטה. טבלת המינהל היא פריסת התשלומים המופיעה באזהרה (הודעה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל) בחובות עד 20,000 ₪.

יפוי כוח מתמשך

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית וכיו"ב.

שימו לב רק עו"ד שהוסמך ע"י משרד המשפטים יכול לערוך יפוי כוח מתמשך, ישנה אחריות רבה בעריכת יפוי כוח מתמשך שכן מסמך זה משליך על השנים בהם האדם לא יכול לדאוג לעצמו.

עו"ד אלין ביטון הינה מוסמכת לעריכת יפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים משנת ובעלת נסיון בעריכת יפוי כוח מתמשך תוך הקפדה וברור הצרכים של האדם שרוצה לערוך יפוי כוח מתמשך.

בעידן של היום עם מגיפת הקורונה לכל אדם צעיר ומבוגר כדאי לעשות יפוי כוח מתמשך ולקבל בעצמו החלטות לגביי עתידו.

 • מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח). למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.
 • ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש:
  • ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.
  • ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
 • האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

דוגמה

 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים הרפואיים את סוג/זהות המטפל המועדף עליו.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.
 • עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
 • מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.
 • ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.
 • ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.
 • ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 • על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.
 • האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

מי זכאי?

 • כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.
 • הזכאות מותנית בכך שאותו אדם מבין מהי המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מהן מטרותיו ומהן תוצאותיו (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

 • בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
 • בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.
 • אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.

דוגמה

אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

 • האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
  • לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.
  • "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.
 • יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. למידע נוסף ראו בערך מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.

שימו לב

לייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

תנאים לכניסה לתוקף

 • הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.
 • אם האדם הממנה (זה שערך את יפוי הכוח) קבע במפורש בייפוי הכוח תנאים מסוימים, שהתרחשותם תביא לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, הרי שברגע שתנאים אלה יתרחשו, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף.
  • האדם העורך את ייפוי הכוח אינו רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטה של מיופה הכוח בלבד.
  • האדם העורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע כי החלטה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף תיעשה במשותף על ידי מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
  • האדם העורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע כתנאי את התרחשותו של אירוע מסוים, למשל, אשפוז פסיכיאטרי.
 • אם האדם שערך את ייפוי הכוח לא התייחס לכך במפורש בייפוי הכוח המתמשך, ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו על פי חוות דעת רפואית שלפיה עורך ייפוי הכוח אינו מסוגל להבין באותו עניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
 • חשוב: אין בעצם הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.

הודעה על כניסה לתוקף

 • מיופה הכוח יודיע לאנשים "המיודעים" על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, ולאחר מכן יודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.
 • אם האדם גר אצל קרוב או במעון דרך קבע, יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו הוא מתגורר.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
 • מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.

מימוש ייפוי כוח שנכנס לתוקף

 • מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף.
 • המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:
  • תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.
  • מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.
  • חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (לפירוט התנאים ראו בערך מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך).
  • מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.
  • מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
  • מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).
  • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.
 • יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:
  • אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
  • אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו.
 • בנוסף, מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח ומכל סיבה שהיא כל עוד הוא לא נכנס לתוקף. אם ייפוי הכוח נכנס כבר לתוקף רשאי מייפה וכן קרוביו וידידיו לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח וזאת אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח או לנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח. למידע נוסף ראו ביטול ייפוי כוח מתמשך.

חשוב לדעת

 • לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.
 • אדם המעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, יכול לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, שבהן יוכל, למשל, לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (אם יהיה צורך בכך), וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. למידע נוסף ראו מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
 • בנוסף, לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד, גם אם לא הפקיד ייפוי כוח מתמשך או לא ימונה לו אפוטרופוס, עומדת אפשרות נוספת, והיא מינוי אדם (באופן רשמי) שיסייע לו לקבל החלטות אך לא יקבל אותן במקומו. למידע נוסף ראו תומך החלטות.

.

הליכי אפוטרופסות

 

 

הליך אפוטרופסות תעורר כאשר אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו, זקוק לאפוטרופוס, על מנת שידאג לו.

מי זקוק למינוי אפוטרופוס?
בוגר, בן 18 שנים ומעלה, עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שוועדת האבחון קבעה כי אינו מסוגל לדאוג לענייניו, זקוק למינוי אפוטרופוס.
גם במצבים בהם לבוגר הורים מסורים ואחראיים, יש צורך בביצוע ההליך המשפטי לקביעת אפוטרופוס.

מדוע זקוק בוגר עם מוגבלות שכלית, במקרים מסוימים, למינוי אפוטרופוס?
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב -1962 , הוא החוק המסדיר את נושא האפוטרופסות במדינת ישראל.
בהתאם לחוק זה, הורים, כל עוד לא נשללה כשרותם המשפטית, משמשים כאפוטרופוסים טבעיים לילדם.
החוק גם קובע, כי באופן אוטומטי, הורים מאבדים את האפוטרופסות כאשר ילדם מגיע לגיל 18.
ולכן, כאשר יש צורך במינוי אפוטרופוס לבגיר, הדבר כרוך בהליך משפטי על מנת להסדיר את הנושא.

מדוע יש צורך בהליך משפטי למינוי אפוטרופוס וההורים אינם ממשיכים להוות אפוטרופוסים טבעיים?
למינוי אפוטרופוס לאדם שמלאו לו 18, יש השלכות מרחיקות לכת.
הליך זה חייב להיות מגובה משפטית וזאת על מנת שבית המשפט ישתכנע שאכן אותו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו וזקוק לאפוטרופוס.
עבור הורים שטיפלו במסירות בילד במשך 18 שנה, שלב זה עלול להיות שלב משברי ומתסכל.

קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו. לפרטים נוספים ראו אפוטרופסות לקשישים.

מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו. לפרטים נוספים ראו מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל.

האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.

.

צוואות וירושה

 

מה נדרש כדי לכתוב צוואה, ומה קורה בשלב מימוש הצוואה (ירושה)

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') ליורשיו. נכסים אלו מכונים "עיזבון". חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים. יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה.

התנגדות לצוואה

צוואה שהותיר אדם קרוב לאחר פטירתו לא תמיד משקפת את הצפיות ואת מה שההגינות מחייבת בעיני קרוביו.

ישנן דרכים משפטיות רבות להביא לביטולן ולפסילתן של צוואות, גם במקרים בהם הצוואה נראית תקינה. משרד עו”ד בעז קראוס מתמחה בהליכי התנגדות לצוואה ופסילתה.

הגנה על צוואה

הגנה על צוואה כוללת את כל הפעולות הנדרשות כדי למנוע התנגדויות לצוואה ובוודאי את פסילתה. הן פעולות מנע שעל המצווה לנקוט בעת עריכת הצוואה והן פעולות בהן מומלץ ליורשים לנקוט. משרד עו”ד בעז קראוס מנחה את לקוחותיו כיצד להגן על הצוואה ומסייע במקרים של התנגדות לצוואה.

עריכת צוואה

אדם רשאי להשאיר הוראות בחייו כיצד יחולק עזבונו לאחר פטירתו במסגרת צוואה.

לפניכם מידע תמציתי אודות עריכת צוואות, מוגש על ידי עו”ד בעז קראוס, יו”ר ועדות הירושה בלשכת עורכי הדין ומחברם של שלושה ספרים מקצועיים המצוטטים ביותר בתחום דיני הירושה בישראל.

התנגדות לקיום צוואה

מה יותר מתסכל מאשר לגלות, לאחר פטירת אדם קרוב כי הצוואה שהניח אחריו הנפטר אינה משקפת את מה שנכון בעינך, את ציפייתך ואת מה שאתה חושב שהגון היה שיהיה רשום בה. אך צוואה אינה סוף פסוק. מציאות החיים מלמדת, כי ישנן דרכים רבות להביא לביטולן ופסילתן של צוואות, גם במקרים בהם הן נראות על פניהן כצוואות תקינות. פסילת צוואה, ובלשון משפטית – התנגדות לקיום צוואה, היא לב ליבו של המשפט בתחום דיני הירושה והיא דורש הבנה מקצועית מעמיקה וכמובן גם מהירות תגובה.

משרד עו”ד בעז קראוס מתמחה בהליכי התנגדות לצוואה ופסילתה. המשרד ערוך לפעול במקצועיות, ביצירתיות ובמהירות על מנת להושיט ללקוחותיו את הסיוע והייעוץ המשפטי הנדרש על מנת להצליח להביא לידי פסילה וביטול של צוואה בלתי הוגנת.

 

פסילת צוואה – סוגי הליכים

את ההליכים לפסילת צוואה ניתן לחלק לשלושה סוגים מרכזיים: הליכי התנגדות לצוואה קלאסיים, הליכי תכנון משפטי מתקדם והליכים עובדתיים מקדמיים.

העילות הקלאסיות במסגרת התנגדות לקיום צוואה, הינן עילות הנוגעות לגמירות דעתו החופשית של המצווה לערוך צוואה. ובעיקרן – היעדר כשירות, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות בעריכת הצוואה.

להרחבה אודות העילות הקלאסיות לפסילת צוואה

הליכי התכנון המשפטי המתקדם כוללים אסטרטגיות לניהול ההליך המשפטי במסגרת ההלכות המיוחדות להליכי ירושה. לדוגמא, בחינת פגמים צורניים בצוואה, העברת נטלים משפטיים ופעולות אשר יכולות להביא לזכייה טכנית בהליך בגין היפוכי נטלים.

הליכים עובדתיים מקדמיים מתייחסים לבניית התיק העובדתי, איסוף הראיות והעובדות, משימה שאינה פשוטה בהליכים בהם העד המרכזי, המצווה, אינו בין החיים עוד. התקופה הקרובה שלאחר פטירת אדם וגילוי צוואתו היא תקופה קריטית לביצוע פעולות אשר יכולות לסייע לפסילת הצוואה. איסוף הראיות, הקלטת הנוגעים בדבר ופעולות חשובות נוספות יכולות בשלב זה, להוות גורם קריטי שיאפשר לבסס פסילת צוואה בהמשך ההליך המשפטי.

הליכי פסילת צוואה הם אומנות לכשעצמה, ודרושים תחכום וניסיון רב, הן בשלב הראשוני והן באסטרטגיית ההליך וניהולו, כדי לנווט את כל הנדרש למצב בו ניתן יהיה להביא לביטול צוואה.

חשוב לזכור כי כל הליך שיינקט בתחילת הדרך, עלול להיות הליך בלתי הפיך אשר יכול לחרוץ את גורל התיק והתוצאה המשפטית. לכן גם פעולות שנראות תמימות למראה, יכולות, בהעדר טיעונים נכונים וראיית העתיד – להוות מכשול שאין חזרה ממנו.

ביטול צוואה

ישנם מצבים בהם לא רק שניתן להתנגד לקיומה של צוואה ולהביא לביטולה, אלא רצוי ונכון לעשות זאת. על פניו, הדרך החוקית הקלה לקבל הון ללא עמל, הוא בדרך של צוואה. כגודל פשטות הדרך – כך גודל הפיתוי לפעול עוד בחיי המצווה, לכך שתערך צוואה המטיבה עם מי שפעל למענה.

לכן, בכל מקרה בו קיים ספק בדבר אמיתות הצוואה ובכל מקרה בו קיים יורש על פי דין או על פי צוואה אחרת שמוצא עצמו מקופח מתוכן הצוואה האחרונה שהתגלתה – מומלץ לו לבחון את כל האלמנטים החוקיים הנדרשים כדי להרכיב ולייצב צוואה תקפה, אלמנטים שבמקרים רבים ניתן למצוא בהם כאלה אשר מאפשרים לפעול להתנגדות לצוואה ולפסילתה.

המצבים המאפשרים ביטול צוואה הינם רבים, וכוללים שלוש קטגוריות מרכזיות: אלמנטים התלויים במוריש, אלמנטים התלויים בצוואה ואלמנטים ניסוחיים.

להרחבה אודות העילות לביטול צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדויות לצו קיום צוואה מהוות את עיקר ההליכים המתנהלים, בענייני ירושה בבית המשפט למשפחה.

כתב התנגדות לצוואה – פרוצדורה

התנגדות לצוואה מוגשת לאחר שזוכה על פי הצוואה הגיש את הבקשה לקיום לרשם לענייני ירושה. הגשת צו קיום צוואה גוררת פרסום הדבר בעיתון יומי. ממועד פרסום הבקשה בעיתון וברשומות עומדים לרשות המתנגד ארבעה עשר יום כדי להגיש את כתב ההתנגדות לצו קיום הצוואה. בפועל, כל עוד לא ניתן הצו, ישנה אפשרות להגשת כתב התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה. ההתנגדות לצוואה מוגשת למשרדי הרשם לענייני ירושה ויש לתמוך אותה בתצהיר המאמת את העובדות הכלולות בה. רשם הירושה, מעביר את בקשת ההתנגדות לצוואה לבית המשפט למשפחה לצורך ניהול ההליך המשפטי בעניינה.

תוכן ההתנגדות לצו קיום צוואה

כתב התנגדות לצוואה, אמור להכיל את הטענות אשר על בסיסן מבוקש לפסול את הצוואה או לדחות את הבקשה לקיומה.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה, הינו הליך מורכב הדורש מחשבה ארוכת טווח, תוך התחשבות בכל האלמנטים העשויים להביא לביטול צוואה ולהתנגדות לקיומה.

מלבד המרכיבים הצוואתיים והנסיבות החיצוניות לצוואה אשר יש כמובן להתייחס אליהם במסגרת הליך ההתנגדות לצוואה – קיים משקל מעשי רב לשאלת הנטלים והחזקות, אשר יש בהם כדי להביא לפסילת צוואה ולהתנגדות לקיומה, גם במצבים בהם אין די בבחינת האלמנטים החיצוניים והפנימיים כדי להביא לביטול הצוואה.

ניהול הליך התנגדות לצוואה

ניהול הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט למשפחה מכיל מרכיב ייחודי שאינו מצוי בשאר ההליכים המשפטיים והוא שהעד המרכזי, האדם אשר ההליך נוגע אליו – המצווה, כבר אינו בין החיים ואינו יכול להביע דעתו ולהעיד על שאירע. עובדה מרכזית זו, משליכה ומבחינה הליכים אלה מהליכים אחרים, שכן מציאות זו יצרה נטלים וחזקות אשר בתכנון אסטרטגי נכון של ניהול ההליך, ניתן באמצעותם להגדיל משמעותית את הסיכויים לזכייה.

לכן, בכל תכנון הליך של התנגדות לצו קיום צוואה, יש תחילה לבנות מפת דרכים ברורה הצופה פני עתיד בכל האלמנטים הנדרשים, הן הצוואתיים, הן אלו הנוגעים לנסיבות החיצוניות לצוואה והן הניהוליים.

.

גירושין

 

 

החלטת להתגרש? הופתעת לשמוע שבת / בן הזוג פתח/ה בהליכי גירושין? יש לך שאלות ואין עם מי להתייעץ מתוך הרצון לשמור על דיסקרטיות מוחלטות ולא לחשוף את המחשבות והרגשות שלך כלפי בן / בת הזוג?

כל אלה מקרים שגרתיים, שמובילים נשים וגברים בדיוק לכאן, להתייעצות עם עורך דין גירושין ותיק ומנוסה, שיוכל לעזור, לייעץ, לתת תשובות והכוונה משפטית לפני ומבהלך הליכי הגירושין.

ברוכים הנמצאים באתר הבית של משרד עורכי דין גוטמן צברי. באתר זה תוכלו למצוא מענה מלא בכל ענייני המשפחה, בין אם באמצעות קריאה של כתבות וסקירות משפטיות, השתתפות פעילה בפורום שלנו או פניה אישית לעורכות הדין המנהלות את המשרד, גלית צברי וגיטי גוטמן לצורך קבלת ייעוץ אישי בדרך ולפני הליך גירושין.

לאור התפשטות נגיף הקורונה בישראל ניתן לקיים פגישת וידאו עם עורכת דין – ללא תשלום

אין חולק כי ההחלטה להתגרש הנה אחת ההחלטות החשובות, הקשות ואף הגורליות שאדם מקבל בחייו. המדובר בהחלטה רבת השלכות: אישיות, רגשיות, משפטיות וכלכליות וזאת במיוחד כשלבני הזוג ישנם ילדים משותפים.

ההחלטה להתגרש הנה לרוב החלטה טעונה מאד מהרבה בחינות, כך שלא בנקל היא מתקבלת. ברוב המקרים, ההחלטה מתקבלת רק על ידי אחד מבני הזוג, כך שהשני נאלץ לקבלה בין מתוך הסכמה ובין אם בעל כורחו.

מכיוון שמקבל ההחלטה בדרך כלל גם התלבט בינו לבין עצמו זמן מה לפני שהוא הודיע על החלטתו לבן-זוגו, לא פעם יתכנו פערים ביניהם לגבי רמת הבשלות או המוכנות לגירושין, דבר שאף הוא ישפיע מטבע הדברים על אופן התנהלות הליך הגירושין.

יחד עם זאת, קיימים גם מקרים בהם ההחלטה להתגרש הנה הדדית, ומקובלת על שני בני הזוג יחדיו. במצב כזה סביר להניח שתהליך הגירושין יתנהל בצורה קלה ומהירה יותר.

למה אנשים מחליטים להתגרש?

הסיבות המקובלות להחלטה להתגרש הנן רבות ושונות ולאורך השנים טיפלנו במאות תיקי גירושין מורכבים יותר ופחות.

בין הסיבות העיקריות המובילות להחלטה על הגשת תביעת גירושין ניתן למצוא את הסיבות הבאות:

בגידה, שחיקה וסוף האהבה, התפתחות שונה של בני הזוג, אי הסכמות בין בני הזוג לגבי נושאים מסויימים, בעיות בתקשורת, משבר כלכלי, חוסר התאמה מינית, חוסר התאמה דתית, לרבות עקב חזרה בתשובה או בשאלה של אחד מבני הזוג אשר בן הזוג השני מתקשה להשלים עמה, התפתחות האינטרנט והרשתות החברתיות, כגון פייסבוק, אשר לעיתים מובילה לתחושה כי הנישואים הנוכחיים כובלים ולא מספקים מספיק, לרבות בהשוואה להכרויות שהרשת מציעה וכדומה.

סיבות אלו מאפיינות את ההחלטות להתגרש לגבי שני המינים, הבעל והאשה גם יחד. יחד עם זאת, מבדיקה שנערכה לגבי תיקי הגירושין בארץ, נמצא כי ישנן סיבות לגירושין שמאפיינות יותר נשים, כמו גם סיבות כאלו שמאפיינות יותר גברים.

בין הסיבות להחלטה להתגרש של הנשים, ניתן למצוא טענות בדבר אלימות פיזית / נפשית / כלכלית מצד הבעל, שעמום והיעדר אהבה מצד הבעל, ציפיה של הבעל כי האשה תשמש כעקרת בית בלבד ולא תפתח קריירה משלה, קמצנות ופרימיטיביות של הבעל, השקעה מוגזמת של הבעל בעבודתו על חשבון חיי המשפחה ועוד.

בין הסיבות להתגרש של הגברים, ניתן למצוא טענות בדבר הזנחת מטלות הבית על ידי האשה ולרבות בישול ברמה שאינה כמו "של אמא שלהם", קנאה לבת הזוג, בזבזנות מטורפת מצד האשה, יחס מתנשא ומשפיל מצד האשה, התערבות משפחת האשה בחיי בני הזוג, סירוב האשה לעבוד וליטול חלק בפרנסת המשפחה ועוד.

קראו בהרחבה: עליה במקרי האלימות המשפחה בשל הסגר הביתי    על הסכם שלום בית

החלטת להתגרש? חשוב להתנהל בחוכמה!

כשם שהליך קבלת ההחלטה להתגרש איננו קל, כך גם אופן מימוש החלטה זו. לא פעם חולף פרק זמן משמעותי בין קבלת ההחלטה להתגרש, לבין תחילת נקיטת הליכי הגירושין. הסיבות לכך יכולות לנבוע מפחדים שונים, רגשיים וכלכליים כאחד, רצון לדחוק את הקץ ככל הניתן, פחד להישאר לבד וכדומה.

המדובר בסיבות מובנות, טבעיות ואנושיות לחלוטין.

יחד עם זאת, אם וככל שהתקבלה ההחלטה להתגרש, רצוי לפנות בהקדם האפשרי לצורך קבלת ייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין המתמחה בהליכי גירושין.

הדברים נכונים בין אם ההחלטה התקבלה על ידך, ובין אם ההחלטה התקבלה אצל בן זוגך.

עורך דין מנוסה בניהול הליכי הגירושין יוכל לפרוס בפניך את שלבי התהליך, לפרט את זכויותיך וחובותייך במסגרת הליך זה ולהפחית במידה ניכרת את חששותייך, חוסר הבטחון והבלבול שקיים אצלך ביחס להליכים אלו והכי חשוב, לעזור לך לתכנן אסטרטגיה נכונה.

ככל שתקדים לדעת במה כרוכים הליכים אלו, כך תוכל לכלכל מראש את צעדייך בתבונה ובצורה מושכלת, ולהתכונן כיאות לבאות, וזאת הן מבחינה טקטית והן מבחינה רגשית.

קראו בהרחבה: 10 דברים שחייבים לקחת בחשבון בהליך הגירושין!

בישראל קיימת בנוסף סיבה משמעותית לקבלת ייעוץ משפטי בהקדם האפשרי, וזאת נוכח מירוץ הסמכויות הקיים בענין הליכי הגירושין בין בתי המשפט לענייני משפחה האזרחיים, לבין בתי הדין הרבניים.

הליכי הגירושין מורכבים מהליך הגירושין בין בני הזוג דהיינו, מתן הגט, וכן מהליכים נלווים נוספים כגון חלוקת הרכוש, תשלום מזונות, משמורת הילדים, הסדרי שהייה וכד'.

ברם, בעוד שלבית הדין הרבני קיימת סמכות ייחודית לדון בהליך הגירושין של מתן הגט, קיימות לו ולבית המשפט למשפחה סמכויות מקבילות לדון ביתר ההליכים הנלווים.

אולם, במידה והוגשה תביעת גירושין בפני בית דין רבני, וזאת לפני שהוגשה עתירה בעניין הליך כלשהו מההליכים הנלווים בפני בית משפט לענייני משפחה, אזי הדיון באותו הליך וביתר ההליכים הנלווים ייכרך אוטומטית בתביעת הגירושין שנדונה בבית הדין הרבני.

סמכויות מקבילות אלו הולידו את תופעת מירוץ הסמכויות, מאחר ובית הדין הרבני נוטה לפסוק לפי הדין ההלכתי-דתי, ועל כן הוא נחשב כיותר נח לבעלים, בעוד שבית המשפט לענייני משפחה פוסק על פי הדין האזרחי, ועל כן הוא נחשב כיותר נח לנשים.

לפיכך, במידה והאשה מעוניינת כי בית המשפט לענייני משפחה הוא שידון בנושא משמורת הילדים, למשל, עליה להקדים את הבעל ולהגיש תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה וזאת בטרם תוגש תביעת הגירושין בפני בית הדין הרבני.

זו היא סיבה נוספת לפיה מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר לקבלת ייעוץ משפטי וזאת על מנת שלא להיכבל לבית דין שאינך מעוניין להתדיין בפניו במקרה והנך שותף להליכי גירושין.

קראו: למה חשוב לשאוף למשמורת משותפת?

עורך דין מנוסה ומיומן יעשה את ההבדל בהליכים

עורכות הדין גיטי גוטמן וגלית צברי וצוות המשרד, העוסק בבלעדיות בתחום דיני המשפחה, עומדים לרשותך בכל עת ונשמח לייעץ ולסייע לך בכל הנוגע להליכים הצפויים.

הליכי הגירושין דורשים משאבים נפשיים גדולים מכל המעורבים. הצדדים המתגרשים – האישה והגבר, הילדים שנקלעו להליכים בעל כורחם ובני המשפחה הקרובים של הצדדים.

חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה ולתכנן אסטרטגיה שתתאים למצב האישי שלך, למטרות שאותן תרצה להשיג ולדרך הצפויה עד לפרידה ופירוק התא המשפחתי.

אנחנו ממליצים להימנע מנקיטת פעולות לפי עצות של חברים ו"יודעי דבר" ולפעול רק בהתאם לעצה משפטית ולפי האסטרטגיה שתקבע בשיתוף עם עורך הדין שלך.

ניסיון החיים מלמד כי הליכי הגירושין המהירים והיעילים ביותר, הם אלה שבהם הצדדים יוצגו על ידי עורך דין מנוסה, המתמחה בדיני משפחה ופעלו בהתאם לעצותיו ולפי דרך ברורה ולא בתגובה לצעדים של הצד השני.

אם את או אתה חושבים על פרידה וגירושין או שההליכים נכפו ביוזמת בן / בת הזוג, הגעת למקום הנכון ואין סיבה להמשך ולהתלבט לבד.

תשובות של עורכות הדין לשאלות נפוצות

לאורך השנים טיפלנו באלפי פניות של נשים וגברים לפני גירושין או בזמן ההליכים וניתן להצביע בקלות רבה על שאלות חשובות, שחוזרות על עצמן לא אחת, כמעט מכל אדם שפונה ומתעניין בייצוג משפטי בהליכי הגירושין.

לפניך מספר שאלות נפוצות ותשובות של עורכות הדין גיטי גוטמן וגלית צברי בעניינים שעשויים להיות רלוונטי גם להליך הגירושין שלך.

מה היא העצה הכי חכמה שאפשר לתת לאדם לפני גירושין?

אחרי שנים רבות של ניסיון ואחרי מאות הליכי גירושין, אפשר להגיד בוודאות שהעצה הכי טובה שאפשר לתת היא לעשות כל מה שניתן על מנת להיפרד כמו חברים, כמו הורים לילדים משותפים ובצורה הכי טובה שאפשר.

אפשר וראוי להגיע להסכם גירושין בהליך גישור באמצעות עורך דין מנוסה ולאשר את ההסכם בבית המשפט. בלי תביעות ובלי הליכים משפטיים מיותרים, שרק מכאיבים לכולם, אורכים הרבה זמן ועולים הרבה [מאד] כסף.

פרידה וגירושין בלי קרבות התשה משפיעה הרבה יתר טוב על הילדים ואין בכלל ספק שזה יעשה גם יותר טוב להורים המתגרשים.

האם יש באמת משמעות כל כך גדולה ל"מי מגיש תביעה ראשון"?

התשובה לשאלה הזאת מורכבת ובכל מקרה, בהחלט אינה חד משמעית.

מצד אחד, בהיבט הפסיכולוגי לראשוניות יש יתרון. בן/בת הזוג שיזם את פתיחת ההליך הלכה למעשה עשוי לחוש כי ידו על העליונה, בעוד שהצד שמקבל את התביעה בהפתעה עשוי לחוש נחות, הגם שאין בתחושות הללו כל ממש ואין לכך סיבה אמיתית.

מצד שני, בהיבט המשפטי יכולים בהחלט להיות מקרים שבהם היוזמה להגיש את התביעה בבית הדין הרבני או לחלופין, בבית המשפט לענייני משפחה, עשויה לתת יתרון משפטי לאחד הצדדים, אבל נושא "מירוץ הסמכויות" הוא הרבה יותר רחב באופן כללי, ולא ניתן לתמצת אותו לכדי תשובה ברורה אחת.

על מנת להכריע בשאלה האם יש יתרון למי שמגיש תביעת גירושין ראשון והאם יש משמעות לערכאה המשפטית שאליה הוגשה התביעה, יש לבחון כל מקרה וכל הליך גירושין לגופו ולפי נסיבותיו.

האם עדיף להיות מיוצג בהליך על ידי עורכת דין או עורך דין?

למרות שזאת שאלה נפוצה יחסית, שמעסיקה גברים ונשים רבים שנמצאים ערב הליכי גירושין, אין לכך תשובה אמיתית.

כל עוד אתם בוחרים בעורך דין מנוסה, המתמחה בדיני המשפחה ובמיוחד בכל הנוגע לייצוג בהליכי הגירושין, אין הרבה משמעות לשאלת המגדר. זה לא נכון שנשים מצליחות יותר בבית המשפט לענייני משפחה וזה גם לא נכון שבית הדין הרבני נותן יותר כבוד לעורך דין ממין זכר. אלו מיתוסים שחשוב להפריח.

מה שחשוב הוא למצוא את עורך הדין שאיתו יהיה לך את החיבור הכי טוב, עורך דין שיוכיח בקיאות בהליכי גירושין, יתכנן עבורך אסטרטגיה חכמה ויוכל להעניק לך את הייצוג המשפטי הטוב ביותר, במטרה לשמור ולהגן על האינטרסים שלך מבלי להכנס להליכים משפטיים מיותרים.

מתי כדאי לספר לילדים שאמא ואבא מתגרשים ואיך מספרים להם דבר כזה?

שאלה מצויינת.

 

ההמלצה הכללית שלנו היא לספר לילדים שום דבר עד שלא ברור לכם, ההורים, מה הולך לקרות מבחינת לוחות זמנים ושינויים שישפיעו על הילדים בצורה ישירה, כמו זה שאמא / אבא עוזב את הבית ועובר לגור בדירה חדשה.

מאחר והמדובר על נושא משמעותי, טעון ורגשי מאד, כתבנו כתבה מפורטת בנושא ובהחלט מומלץ לקרוא אותה לפני והכנה לרגע שבו תדברו עם הילדים על הגירושים והפרידה שלכם.

אנחנו זוג יהודי אבל עשינו חתונה אזרחית, בלי רב, בתאילנד. איפה נתגרש?

כל עוד המדובר על בני זוג יהודים, הליך הגירושין יתבצע אך ורק בבית הדין הרבני.

גם זוגות שנישאו בחו"ל, בטקס אזרחי וללא כל קשר לרב או לרבנות, עדיין צריכים לעבור בבית הדין הרבני על מנת להתגרש, כל עוד המדובר על בני זוג יהודים.

קראו בהרחבה: איפה מתגרשים אחרי חתונה אזרחית?

כמה עולה להתגרש ולמה יש פערי מחיר גדולים בין עורכי דין?

הליך גירושין אינו הליך זול בכל מקרה. מעבר לכך, אין מחירון רשום ואין מחירים מחייבים וכל עורך דין יכול להעריך את היקף העבודה אליה ידרש בתיק ובהתאם לכך לקבוע את שכר הטרחה אותו הוא גובה מהלקוח.

פערי המחירים בין עורכי הדין נובעים בדרך כלל, כמו בכל מקצוע חופשי, מהניסיון והוותק שעורך הדין מביא איתו. כך לדוגמא, עורך דין עם 12+ שנות ניסיון בייצוג צדדים בהליכי גירושין, לבטח יבקש שכר טרחה משמעותי יותר מעורך דין עם שנתיים ניסיון בתחום וזאת רק דוגמא.

זיכרו כי הדרך הטובה והמומלצת להתגרש עוברת דרך ניסיון להגיע למצב של גירושין בהסכמה, במסגרת הליך גישור או באמצעות מו"מ בין עורכי הדין, ללא הליכים משפטיים ותביעות, שאז ניתן לחסוך סכומי כסף משמעותיים ביותר – מעבר ליתרונות רבים אחרים שבהליך מכובד זה.

התרת נישואין, מה זה אומר לפי החוק?

הליך התרת הנישואין רלוונטי במיוחד עבור זוגות נשואים שבהם כל אחד מבני הזוג משתייך לעדה דתית אחרת, או שאחד מבני הזוג הנו חסר דת.

כשבני זוג כאלה רוצים להפרד ומבקשים להתגרש, עליהם לפנות אל בית הדין לענייני משפחה בבקשה להתרת נישואין.

קראו בהרחבה על הליך התרת נישואין

אשתי ואני ילידי אנגליה. התחתנו לפני העליה לארץ בנישואים אזרחיים. עלינו לישראל 8 שנים ועכשיו החלטנו להתגרש. האם אצטרך לשלם מזונות?

המקרה שלכם נפוץ מאד בשל גלי העליה לישראל לאורך השנים.

במקרה שלכם, כל החובות והזכויות לגבי הנישואין הנם בהתאם לחוק במדינה שם נישאתם קרי, אנגליה. הנישואים שלכם נחשבים חוקיים מבחינה בינלאומית ולכן מוכרים גם על ידי החוק ודיני המשפחה בישראל. בהתאם לחוק בישראל סביר מאד שתצטרך לשלם מזונות. זה בדיוק הזמן הנכון לפנות להתייעצות אישית עם עו"ד.

ניסיתי להבין איך מחלקים את הרכוש המשותף בגירושין ולא ממש הבנתי. אפשר הסבר פשוט?

אפשר להגיד שאין הסבר פשוט. ישנם קווים כלליים ברורים לחלוקת הרכוש בגירושין, אך עדיין, בכל מקרה ובכל הליך גירושין הנושא נדון לפי הנסיבות האישיות והמשפחתיות הנוגעות לבני הזוג המתגרשים.

מאחר והנושא באמת מצריך תשומת לב משפטית מיוחדת, הדרך היחידה לקבל תשובה מדוייקת היא בפגישה 1 על 1 עם עורך דין שמתמחה בתחום ויפה שעה אחת קודם.

מי עוזב את הבית בגירושין?

שאלה נפוצה מאד, שמטרידה ומעסיקה זוגות רבים לפני הליך הגירושין וכמו במקרים רבים בדיני המשפחה, אין תשובה חוקית וחד משמעית לשאלה.

בין אם אתם גרים בדירה שכורה ובין אם בדירה או בית הנמצא בבעלות משותפת של שניכם, עם או בלי משכנתא, על מנת להחליט מי עוזב את הבית, חשוב להגיע להסכמה בנושא ואין חוק שקובע ומסדיר את הכללים. כל אחד מבני הזוג יכול לעזוב וקבלת החלטה משותפת בנושא, אינה פוגעת בזכויות של בני הזוג בהליך הגירושין.

קראו עוד בנושא חלוקת דירת המגורים בעת הגירושין

באיזה שלב כדאי לפנות לעורך דין?

בדיוק בשלב שהמחשבה עולה לך בראש לראשונה. גם אם לא לצורך ייצוג והגשת תביעות, מוטב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה בשלב מוקדם ככל שניתן, על מנת להבין איפה את או אתה עומדים ביחס לבת או בן הזוג.

מוטב להתייעץ, לשאול ולקבל תשובות מגורם מוסמך ומנוסה, ולא לחפש תשובות ועצות אצל חברים עם "ניסיון בהליכי גירושין", שכן לכולנו יש חברים שעברו הליכים אבל אין 2 הליכי גירושים דומים ואין 2 מערכות יחסים דומות.

לכן, כשזה נוגע לעתיד שלך ושל הילדים, ממש לא בטוח שעצות ורעיונות שהתאימו לחבר/ה בהליך הגירושין שלה או שלו, יתאימו למקרה שלך ולעיתים זה גם יכול לפגוע בך. כשיש ספק אין ספק וצריך לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שמתמחה בתחום.

אחרי פגישה אחת עם עו"ד מנוסה יהיה לך הרבה יותר קל ופשוט לקבל החלטות רציונליות לגבי התנהלותך בעתיד הקרוב, אל מול הליכי הגירושים והפירוק הצפוי של התא המשפחתי.

מזונות

 

תשלומי מזונות

לפי החוק העברי, אשר חל לגבי נישואין וגירושין של יהודים בישראל, החובה המרכזית של האב כלפי ילדיו היא לפרנס אותם. חובה זו אינה תלויה במצבו הכלכלי וביכולתו הכלכלית של האב, חובתו להבטיח שצרכיהם הבסיסיים של ילדיו ימולאו קודמת לזכות שלו לפרנס את עצמו.

חובת האב לדאוג לצרכי ילדיו נקראת תשלום דמי מזונות, לאחר גירושין וללא קשר ליכולותיו הכלכליות. חובתו לפרנס את ילדיו מוגדרת כצרכים החיוניים להתקיימותם, ובכך כלול:

מזון, הלבשה, הנעלה, חינוך, מדור (מקום מגוריו ואחזקת מקום המגורים), צרכים בריאותיים, טיפול בילדים צעירים וגן ילדים רגיל, כלומר, לא מעון יום.

צרכים אלו הם חיוניים והאב חייב לדאוג להם ולשלם עבורם, ישנו סוג נוסף של צרכים אשר נקרא צרכים מדין צדקה, בו מוגדרים צרכים “עודפים” שאינם בהכרח חיוניים להתקיימות הילד:

חוגים, מתנות, בילויים, מעון יום וטיולים.

חובת תשלום מזונות

כפי שצוין לעיל האב מוכרח לכסות את צרכיהם החיוניים של ילדיו וזאת ללא קשר למצבו הכלכלי. גם במקרים בהם האב סובל מנכות, מתקיים מקצבה או שאין לו שום מקור הכנסה הוא עדיין מחויב לדאוג לצרכיהם בסיסיים של ילדיו. כלומר, תשלום המזונות נקבע לפי צרכי הילדים ולא לפי רמת השתכרותו של האב.

יש לציין, שלפי הדין העברי, הנוהג בנישואין וגירושין של בני זוג יהודיים בישראל, הצרכים החיוניים שפורטו לעיל הם באחריותו של האב בלבד והאם לא נחשבת אחראית לילדיהם בפן הכלכלי.

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון בנושא קבע לאחרונה (2017), כי כאשר ההורים חולקים משמורת משותפת על הילדים (בגילאי 6-15)

יישאו שניהם בחובת תשלום  דמי המזונות, ולא רק האב. זאת בהתאם לרמת השתכרותו של כל אחת ואחד מהם.

אין חובת תשלום בנוגע לצרכים מדין צדקה, אלא, על האב לשלם עבורם רק אם מצבו הכלכלי מאפשר לו. בנוסף, כדי שהאב ישלם את הכלול בצרכים מדין צדקה (במידה והוא לא מסכים לשלם עבורם) יש להוכיח שטרם הגירושין הילדים הורגלו לרמת חיים בה כלולים צרכים אלו.

בשונה מהצרכים החיוניים, צרכים מדין צדקה מחייבים בתשלום גם את האב וגם את האם יחדיו, אולם יש לכך חריג: אם האם לא יכולה לשאת בתשלומים לצרכים מדין צדקה היא אינה מחויבת בהם.

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, יכולים להכריז על הבן כבן מרדן ובכך לבטל לגמרי או לצמצם משמעותית את תשלום המזונות על ידי האב עבור אותו ילד.

קביעת גובה המזונות על פי גילם של הילדים

הדין העברי מחלק את המונח ילדים לשלוש קבוצות גילאים:

עד גיל 6, האב מחויב לדאוג לצרכיהם באופן מוחלט, גם כאשר אין לו יכולת כלכלית.

גילאי 6-15, האב אינו מחויב לבדו לדאוג לצרכיהם החיוניים באופן מוחלט, בצרכים מדין צדקה גם האב וגם האם מחויבים יחדיו, אלא אם האם אינה יכולה לשאת בתשלומים.

גילאי 15-18, האב מחויב לפי הפסיקה הישראלית, ולא לפי הדין העברי, לשלם שליש מסכום המזונות שהיה עליו לשלם עד אותה העת.

התשלום הבסיסי בגין מזונות עבור ילד אחד עומד על כ-1,200 ש”ח, במקרים בהם ישנם מספר ילדים האב לא יחויב לשלם 1,200 שקלים עבור כל ילד אלא יקבע סכום נמוך יותר עבור כל ילד. תשלום מזונות עבור ילדים צמוד למדד המחירים לצרכן.

חובת המדור

אחת מחובותיו של האב כלפי ילדיו היא לספק להם מגורים באותם סטנדרטים להם הם היו רגילים טרם הגירושין. האב מחויב להשתתף באחזקת הבית ובשכר דירה, אם הילדים והאם גרים בשכירות, לרוב התשלום יהיה 30% משכר הדירה כאשר יש ילד אחד, כאשר ישנם שני ילדים 40% וכאשר ישנם שלושה ילדים או יותר הוא מחויב בתשלום 50% משכר הדירה.

יש לציין, שבחובת המדור האב אינו מחויב לספק חדר נפרד עבור כל ילד, מכך שדירה בעלת שני חדרי שינה יכולה להספיק, לעניין זה, לאם ושני ילדים.

.

הסכמים

 

 

הסכמים לדוגמא וחוזים משפטיים להורדה בחינם

לפניכם הסכמים בתחומי המשפט השונים (כגון: דיני משפחה, דיני עבודה, מקרקעין), אשר יסייעו לכם להסדיר את היחסים המשפטיים מול גורמים שונים. לפני שאתם מתקשרים עם ספק, משכירים את דירתכם, חותמים על חוזה העבודה המוצע לכם או ממהרים להעסיק מטפלת לבנכם התינוק, כדאי שיהיה ברשותכם הסכם מתאים, הכולל את כל הסעיפים החשובים שאתם והצד השני צריכים להחליט ולהסכים עליהם מראש. כל זה, כדי למנוע מחלוקות ובעיות בעתיד. זכרו, כי לכל תחום וסוג, הסכם ספציפי המתאים לו ולנסיבות העניין. להלן דוגמאות הסכמים להורדה.

 

הסכמי שכירות

הסכם שכירות חניה

בהסכם השכרת חניה יש לברר כמה סוגיות מהותיות, וכי ההסכם אינו סותר את המוסכם בתקנון הבית המשותף.

הסכם שכירות בלתי מוגנת

הסכם שכירות מורכב מתנאים רבים אשר ניסוחם יכול להשתנות ולשנות את מאזן הכוחות בין השוכר למשכיר.

הסכם שכירות לחנות

חוזה שכירות חנות הינו הסכם שכירות מפורט המכיל את ההוראות הנהוגות והמקובלות.

הסכמים בדיני משפחה

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת נועד עבור זוג הורים המעוניינים להביא ילד לעולם, מבלי לקיים מערכת יחסים זוגית ביניהם.

הסכם לשלום בית

הסכם שלום בית מיועד לבני זוג שהגיעו למשבר ביחסיהם, ולחלופין הסכם זה מהווה הסכם גירושין

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא הסכם שמסדיר את הסוגיות הרלוונטיות לבני הזוג המתגרשים, בעיקר: אפוטרופסות ומשמורת ומזונות.

הסכמי עבודה

הסכם עבודה אישי

הסכם המכיל את הנקודות המקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות הפרשות פנסיוניות כולל "סעיף 14", חובות העובד ועוד.

הסכם עבודה לאנשי מכירות

הסכם עבודה לאיש מכירות – מעבר לנהוג בהסכמי עבודה, הסכם זה כולל התייחסות למאפיינים הייחודים כמו עבודה גמישה.

חוזה עבודה הייטק

הסכם זה נהוג בענף ההייטק וכולל התיחסות למאפיינים של הענף, בכלל זה התייחסות לשעות נוספות, משרת אמון ועוד.

הסכמי נדל"ן

הסכם מכר דירה

להסכם מכר דירת מגורים אין נוסח אחיד. ניסוח ועריכת הסכם מכר, מחייבים התאמה יסודית לעסקת המכר הספציפית

הסכם בלעדיות עם מתווך

הסכם בלעדיות עם מתווך נותן למתווך בלעדיות על הנכס הרלוונטי, והוא מנוסח לטובתו

הסכם פינוי בינוי

הסכם פינוי בינוי דומה להסכם של פרויקט תמ"א 38, רק שבמקרה זה הבניין לא עובר שיפוץ אלא הריסה ותחתיו נבנה בניין חדש.

הסכמי התקשרות

הסכם התקשרות עם קבלן

בעת ניסוח הסכם עבודה מול הקבלן, חשוב להציג באופן מפורט את העבודות לביצוע ולהתנות את תשלום התמורה.

הסכם להתקשרות עם מטפלת

כעובדת שלנו, המטפלת זכאית לזכויות הסוציאליות בהתאם לחוק. מעבר לכך, הרבה נושאים אותם יש להסדיר מול המטפלת.

הסכמים עסקיים

הסכם הלוואה

בהסכם הלוואה מצוין ערב שערב לחובות מקבל ההלוואה; תנאי ההסכם ניתנים לעריכה בהתאם לרצון הצדדים.

הסכם הפצה בלעדי

הסכם הפצה בלעדי, כולל תניה המכפיפה את ההסכם לחוק חוזה סוכנות, המיטיב עם הסוכן ומגן עליו בעת סיום ההסכם.

הסכם השקעה

הסכם השקעה מסדיר באופן כללי את סוגיות העיקריות בין המשקיע לחברה – הזכויות והחובות הנובעות מההסכם.

הסכמי אינטרנט וזכויות יוצרים

הסכם לבניית אתר אינטרנט

הסכם בין הלקוח והספק, שמסדיר את ההתחייבויות הכרוכות בבניית אתר אינטרנט, כולל: התמורה, סודיות ועוד

הסכם הוצאה לאור

הסכם הוצאה לאור של ספר מסדיר את זכויות המחבר למול ההוצאה לאור, כולל זכויות יוצרים ותמלוגים

הסכם שירות לתוכנה

הסכם שירות לתוכנה הוא הסכם בין חברה ללקוח, אשר רכש תוכנות מהחברה, ומעוניין בשירות מהחברה לתוכנות אלו

הסכמים כלליים

הסכם שכר טרחה

הסכם שכר טרחה – הסכם בין עו"ד ללקוח, אשר מבקש לקבל את שירותי עורך הדין

הסכם בוררות

הסכם בוררות – נחתם בין צדדים חלוקים בדעותיהם, שהגיעו להסכמה למסור את ההכרעה בידי בורר דן יחיד ומוסכם

הסכם נאמנות

הסכם נאמנות הוא הסכם בין נאמן לנהנה, המסדיר את החזקת כספי הנאמנות עבור הנהנה

.

משמורת

 

תביעת משמורת מוגשת על ידי הורה (או אדם אחר שיש לו קשר לילד), בדרך כלל במסגרת הליך גירושין או פרידה שבו הוא דורש להחזיק בילדיו הקטינים ולטפל בהם

משמורת מתייחסת למקום המגורים וסידור הלינה הקבוע של הילד ואינה משפיעה על עובדת היותם של שני ההורים אחראים לדאוג לכל צרכי ילדיהם

במסגרת הדיון במשמורת בית המשפט צריך להתחשב ברצון הילד ולשמוע את עמדתו

ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם, אלא אם יש סיבות שמצדיקות קביעת משמורת אחרת ("חזקת הגיל הרך")

למידע נוסף ראו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

כאשר בני זוג שיש להם ילדים משותפים רוצים להיפרד, עליהם לקבוע מי מהם יקבל את המשמורת על הילדים.

בהיעדר הסכמה ביניהם, כל אחד מההורים יכול לפנות לבית המשפט או לבית הדין הדתי המוסמך ולהגיש תביעה כדי שבית המשפט יכריע בשאלת המשמורת.

סוגי משמורת שניתן לתבוע:

משמורת מלאה – כאשר רק הורה אחד הוא בעל המשמורת, וההורה השני מקבל זמני שהות (מועדים בהם יכול להתראות עם הילדים).

משמורת משותפת – כאשר שני ההורים ביחד הם בעלי המשמורת והם מגדלים את הילדים בהיקפים שווים או כמעט שווים.

אזהרה

העקרונות המנחים בקביעת המשמרות על ידי בית המשפט

ככלל, ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם, אלא אם יש סיבות שמצדיקות קביעת משמורת אחרת (חזקת הגיל הרך). משמורת על ילדים מעל גיל 6 תיקבע על פי עקרון טובת הילד ללא העדפה למשמורת אצל האם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

בני זוג עם ילדים, שמחליטים להיפרד ואינם מצליחים להגיע להסכמה לגבי המשמורת וחלוקת זמני השהות עם ילדיהם.

במקרים מסוימים תביעת משמורת יכולה להיות מוגשת על ידי צד שיש לו קשר משפחתי לילד (סבא, סבתא, דוד, דודה).

.

אימוץ

 

מי שמבקשים להיות הורים מאמצים צריכים לענות על תנאים מסוימים

אימוץ ילד בארץ נעשה באמצעות השירות למען הילד

ההורים המאמצים הופכים להיות הוריו של הילד המאומץ לכל דבר ועניין

למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

טפסים

שאלון למועמדים לאימוץ

אימוץ ילד בישראל נעשה באמצעות השירות למען הילד (רק עובד סוציאלי על-פי חוק האימוץ רשאי למסור ילד לאימוץ בארץ).

בתהליך האימוץ, הילד המאומץ מתנתק ממשפחתו הביולוגית והופך להיות חלק מהמשפחה המאמצת.

ההורים המאמצים הופכים להיות הוריו של הילד המאומץ לכל דבר ועניין.

בנוסף, הם זכאים לקצבאות והטבות, כגון חופשת לידה ודמי לידה, שעת הורות ועוד. למידע נוסף על זכויות ההורים המאמצים, ראו בפורטל אימוץ.

שימו לב

אימוץ ילד מחו"ל אפשרי רק באמצעות עמותה מוכרת שקיבלה אישור לעסוק באימוץ בין-ארצי משר העבודה והרווחה ומשר המשפטים.

למידע נוסף ראו אימוץ בין ארצי באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף לפחות שנתיים.

במקרים מסוימים ייתכן כי גם בני זוג שאינם נשואים, כולל בני זוג מאותו מין יוכלו להגיש בקשה לאמץ ילד.

כך למשל, בשנת 2019 פסק בית המשפט לענייני משפחה כי גם בני זוג ידועים בציבור כשירים לשמש כהורים מאמצים.

בשנת 2008 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בנסיבות מתאימות, כאשר מדובר בטובת הילד המאומץ, ניתן גם להסכים לבקשות של בני זוג מאותו המין לאמץ ילד שאינו ילדו של אחד מבני הזוג.

פונים יחידים (כלומר ללא בני זוג) יכולים להיות מועמדים לאימוץ ילד בכל אחת מהנסיבות הבאות:

לא נמצא זוג שביקש לאמץ את הילד (למשל במקרה של אימוץ ילד בוגר עם מוגבלות).

בן זוגם נפטר, והם מבקשים לאמץ את ילדו.

הורי הילד נפטרו, והם קרובי משפחתם המבקשים לאמץ אותו.

בנוסף, צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:

ההפרש בין גיל הילד לגיל של כל אחד מההורים המאמצים הוא 18 שנה לפחות ואינו עולה על 43 שנה. ניתן לחרוג מכלל זה כשמדובר באימוץ ילד של בן/בת זוג, או אם בית המשפט מתרשם כי זוהי טובת הילד.

ההורים המאמצים צריכים להיות בני אותה דת כמו הילד המאומץ.

ההורים המאמצים סיימו לפחות 12 שנות לימוד.

להורים המאמצים יש הכנסה קבועה ויכולת לפרנס ולהיענות לצרכיו המשתנים של הילד המאומץ.

באפשרות ההורים המאמצים להציע תנאי מגורים סבירים, כולל חדר פרטי עבור הילד המאומץ.

ההורים המאמצים לא הורשעו בעבירה נגד קטינים, בעבירת מין או עבירת אלימות, או בעבירה אחרת שפוסלת אותם מלשמש כהורה מאמץ, בהתאם לשיקול דעת העו"ס.

ההורים המאמצים בריאים נפשית ופיזית.

התפקוד המשפחתי, הזוגי והחברתי של ההורים המאמצים תקין.

על-פי התרשמות העו"ס, ההורים המאמצים מסוגלים להתמודד עם משימות האימוץ.

.

רכוש

 

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש – רקע כללי

חלוקת רכוש בין בני זוג בישראל נשלטת בפועל על ידי שני דינים שונים. על זוגות שנישאו לפני שנת 1974, וכן על בני זוג ידועים בציבור (החיים בזוגיות ללא נישואין), חלה "חזקת השיתוף" או "הלכת השיתוף" שמקורה בפסיקה הישראלית. לעומת זאת, על בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"). תוצאות חלוקת הרכוש בין בני הזוג עשויות להיות שונות בהתאם לדין הספציפי החל בעניינם ובהתאם כמובן לנסיבות העובדתיות של כל מקרה ומקרה.

חוק יחסי ממון – מהי חלוקת רכוש בין בני זוג?

כשמדברים על רכוש הכוונה היא לכל זכות בעלת ערך כספי שבבעלות בני הזוג (דירת מגורים, נכסי מקרקעין, נכסי מיטלטלין, רכבים, כספים בחשבונות בנק, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, פיצויי פרישה, ביטוחים וכדו'). עם פירוק חיי הנישואין, במועד המכונה "פקיעת הנישואין" (עקב גירושין או מוות, או במועד מוקדם יותר שנקבע על ידי בית המשפט), נדרשים בני הזוג, כחלק מהפרדת החיים המשותפים, לחלק ביניהם את הרכוש המשותף. חלוקת הרכוש מכונה בשפה המקצועית "איזון משאבים".

נהוג לחשוב כי כל הרכוש הקיים לבני הזוג במועד פקיעת הנישואין אמור להתחלק ביניהם בחלקים שווים, אך הדבר אינו תמיד כך והדין מחריג נכסים מסויימים מגדר החלוקה. בטרם פתיחה בהליכים כדאי להתייעץ עם עורך דין גירושין שיידע לפרט ולהסביר איזה מכלל הרכוש נחשב למשותף, איזה רכוש מוגדר כנפרד ומוחרג מהאיזון, מה דינם של נכסים שנצברו בטרם הנישואין והאם גם בהם צריך להתחלק, וכיצד מתבצעת בפועל חלוקת הרכוש.

רכוש שהדין רואה בו כמשותף (בר איזון):

רכוש הרשום על שם שני בני הזוג (בחלקים שווים או ביחסיות אחרת), כגון דירה, חשבון בנק וכדו'.

רכוש שבני הזוג החליטו לגביו בכתב כי יהווה רכוש משותף (למשל בהסכם ממון או בדרך אחרת).

רכוש שנצבר לבני הזוג במהלך תקופת חיי הנישואין, מכספים משותפים, ללא קשר לאופן בו הוא נרשם (גם אם הוא רשום על שם צד אחד בלבד).

רכוש ספציפי שהוכחה לגביו כוונת שיתוף בין בני הזוג.

רכוש שהדין רואה בו כמוחרג מהאיזון והחלוקה:

נכסים שנצברו לבני הזוג טרם מועד הנישואין.

נכסים שנתקבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין (שכן נצברו ללא מאמץ משותף).

גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות.

רכוש שבני הזוג החליטו לגביו בכתב כי שוויו לא יאוזן ביניהם (למשל בהסכם ממון או בכל דרך אחרת).

חרף האמור לעיל, התנהלותם בפועל של בני הזוג ביחס לרכוש עשויה לשנות את סטטוס הרכוש ולהפוך את היוצרות, כאשר רכוש הנחשב לנפרד על פי החוק עשוי להיקבע כמשותף והפוך. לדוגמא: דירה שנרכשה מלפני הנישואין ושימשה למגורי קבע של המשפחה – ייתכן ותיקבע כמשותפת. כספי ירושה שהופקדו בחשבון הבנק המשותף – ייחשבו ככספים משותפים. נכסים פרטיים ש"עורבבו" או נכסים ספציפיים שהוכחה לגביהם כוונת שיתוף, ייכללו גם הם באיזון המשאבים – וזאת בניגוד לדינם על פי הוראות החוק. לדרך הצגת הדברים ולרמת ההוכחה הנדרשת משמעות מכרעת ומומלץ ביותר להתייעץ בטרם עת עם עורך דין גירושין. סיטואציות הפוכות גם הן אפשריות, כאשר מוכיח בן זוג כי הייתה כוונה להחריג נכס מסויים מהפול המשותף. הדוגמאות לכך רבות והפסיקה בעניין עניפה ומגוונת.

בני זוג שרוצים להבטיח וודאות בתחום זה ולהסיר מעליהם את תחולת הדין, יכולים לערוך ביניהם הסכם ממון ולקבוע במסגרתו את ההסדר הרכושי הרצוי מבחינתם לגבי היקף הרכוש המשותף, אופן חלוקתו, מועד חלוקתו וכדו'. עריכת הסכם ממון מומלצת מאוד, במיוחד עבור בני זוג המגיעים לקשר הנישואין עם רכוש משמעותי משלהם.

כיצד מתבצעת בפועל חלוקת הרכוש?

בשלב הראשון יש לקבוע את היקף הרכוש המשותף ושוויו. במידת הצורך יפעל עורך דין גירושין למינוי מומחים מתאימים בצו שיפוטי (או בהסכמה) אשר יבדקו ויישומו את ערכם של הנכסים. בשלב השני יחליטו בני הזוג האם ברצונם לחלק ביניהם בפועל את הרכוש (ובמידת הצורך להשלים ערך באמצעות תשלומי איזון) או לחילופין למכור את הרכוש ולחלק ביניהם את התמורה שתתקבל.

הברחת רכוש – מהי?

הברחת רכוש הינה מצב בו אחד מבני הזוג "מעלים" רכוש הרשום על שמו והנחשב למשותף, במטרה להימנע מלהתחלק בו עם בן הזוג האחר בעת הגירושין. הברחת רכוש נעשית לרוב בתחילתו של הסכסוך (כשאחד מבני הזוג גומל בליבו להתגרש), אך תיתכן בהחלט גם בשלב שלאחר פתיחה בהליכים וחשוב ביותר לבחון הדבר ולהתייעץ בנושא עם עורך דין גירושין. דוגמאות להברחת רכוש: העברת רכוש על שם בני משפחה או צדדי ג' אחרים, משיכת כספים חד צדדית מחשבונות בנק, פדיית קרנות השתלמות, העברת כספים לחשבונות בנק בחו"ל וכדו' – וזאת ללא ידיעת או הסכמת הצד השני, במטרה לסכל את זכויותיו בו.

 

בניגוד למה שחושבים, הברחת רכוש היא תופעה נפוצה בהליכי גירושין, במיוחד במקרים בהם אחד מבני הזוג שולט ברכוש המשפחתי (הרשום על שמו) בעוד בן הזוג האחר אינו מעורב או מתמצה בו (בין מרצון ובין כתוצאה מהדרה מכוונת). עורך דין גירושין ידע להדריך כיצד לפעול לאיתור הרכוש המוברח ואף כיצד למנוע הברחתו מלכתחילה.

כיצד ניתן למנוע הברחת רכוש?

על מנת לדעת איזה רכוש קיים על שם בן הזוג, כדאי לאסוף (עוד בתחילת הסכסוך) כמה שיותר מסמכים הנוגעים להכנסותיו ולרכושו. בעניין זה ניתן להסתייע בחוקר פרטי אשר ממצאיו קבילים בערכאות השיפוטיות.

ניתן לפנות לערכאה שיפוטית ולעתור למתן צווים לקבלת מידע אודות זכויות הרשומות על שם בן הזוג אצל גופים המנהלים רישום (כגון בנקים, קרנות, קופות וכדו').

ניתן לעתור לחיוב בן הזוג במתן דיווח מקיף ומגובה במסמכים של כלל הרכוש המצוי בבעלותו.

לצורך הבטחת סיכול הזכויות, ניתן לעתור לקבלת סעדים זמניים כגון עיקולים וצווי מניעה שיאסרו על בן הזוג לעשות כל דיספוזיציה ברכוש הרשום על שמו. סעדים אלו יכולים להינתן עוד בתקופת הנישואין (עם פתיחת התביעות) כשמטרתם "להקפיא" את המצב הקיים ולמנוע דילול של הרכוש.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

שינוי גודל גופנים
FB