שירותי אחסנת מטלטלין וכלי רכב

לאחר ביצוע פינוי או כינוס נכסים, נשמח לאחסן עבורכם את המטלטלין ואת כלי הרכב של החייבים בצורה מסודרת ומקצועית.