פינויים של שוכרים

אנו מבצעים פעולות רבות עבור לשכות ההוצאה לפועל בכל רחבי הארץ של פינוי שוכרים אשר אינם משלמים דמי שכירות.

לאור הניסיון הרב אשר נמצא ברשותנו, אנו מסוגלים להתחיל את פעולת הפינוי מרגע ביצוע הודעת הפינוי לחייב ועד לקבלת הנכס כשהוא נקי מכל חפץ ואדם. לכל אורך הדרך אנו פועלים בתיאום עם משטרת ישראל.