הוצאת מעוקלים

כיום, כאשר נושא הגביה הפך להיות קשה מאוד, אנו מביאים איתנו את כל הניסיון המקצועי שלנו, כדי לעזור לכם לגבות כסף מזומן מהחייב עצמו. במידת הצורך אף נערב קרובי משפחה של החייב כדי שישלמו את החוב.

קבלני ההוצאה לפועל הפועלים מטעם חברתנו , כאשר יגיעו לבית החייב ישימו דגש רב על הוצאת כסף מזומן מן החייב, לחילופין, ועל קבלת כסף מבן משפחה או קרוב משפחה, צ'קים לפקודת בא כוח הזוכה ובסיום הפעולה ישימו דגש בפני החייב שעליו לגשת למשרדי בא כוח הזוכה על מנת לסגור את יתרת החוב ולהגיע להסדר לסגירת התיק. לחילופין – לבצע הוצאת מעוקלים שווי ערך אשר יגרמו לחייב להגיע בהקדם להסדר חוב.